צינורות ממ"מ

צינור חיצוני 8" מתועש מוסדי

צינור חיצוני 8" מרותך מוסדי

צינור פנימי "4 מוסדי

צינור פנימי 8" מוסדי

נגישות