חלונות ממ"מ

חלון פלדה חד כנפי דו תכליתי מוסדי דור חדש
משולב עם חלון אלומיניום AW60 כנף על כנף

חלון פלדה חד כנפי דו תכליתי מוסדי דור חדש
משולב עם חלון אלומיניום 7000 נגרר לכיס

חלון פלדה דו כנפי מוסדי דור חדש
משולב עם חלון אלומיניום 9.77

חלון פלדה חד כנפי מוסדי דור חדש
משולב עם חלון אלומיניום 9.77 ציר אטום לגזים

חלון פלדה חד כנפי דו תכליתי מוסדי
במידות 140X85 דור חדש משולב עם חלון אלומיניום דריי קיפ עם זכוכית בידודית ואפשרות לצילון פנימי

חלון פלדה חד כנפי דו תכליתי מוסדי רפואי דור חדש
משולב עם חלון אלומיניום 7000 נגרר לכיס

נגישות